Ara
Ime prezime
:
Drzava
E-mail Adresa
 
 
 
 
 8/22/2016
Odrzava se 3. Kongres Euroazijske Federacije radnika prehrane, poljoprivrede, sumarstva i turizma

Dragi clanovi,

3. Kongres Euroazijske federacije radnika prehrane, poljoprivrede, sumarstva i turizma ce se odrzati 23. septembra 2016. godine u prostorijama Sindikata Toleyis u Istanbulu sa pocetkom u 10.00 sati. Kongres ce se odrzati u skladu sa dole navedenim dnevnim redom.
Molimo vas da primite informaciju.

S postovanjem,
Cemail BAKINDI
PREDSJEDNIK
EUROAZIJSKE FEDREACIJE

DNEVNI RED
1. Svecano otvaranje
2. Izbor radnog predsjednistva
3. Minuta sutnje
4. Obracanje predsjednika Kongresu
5. Obracanje i govor gostiju Kongresu
6. Raspravljanje i usvajanje Izvjestaja o radu
7. Raspravljanje i usvajanje Statuta
8. Izbori
8.1. Upravni Odbor (punopravni clan i zamjenik)
8.2. Nadzorni Odbor (punopravni clan i zamjenik)
8.3.Disciplinski Odbor (punopravni clan i zamjenik)
9. Zahtjevi i prijedlozi
10. Zatvaranje

 Pocetna stranica 
Da li shvatate sindikalno organizovanje kao odraz potrebe?
 Da
 Ne
 Nemam pojma