Ara
Ime prezime
:
Drzava
E-mail Adresa
 
 
 

IZVJESTAJ O OSNİVANJU FEDERACİJE

Potresene su iz temelja ravnoteze slobodnog kretanja kapitala na globalnom nivou i pravila,zapoceo je proces u kome su pravila promijenjena na stetu kapitala.Nemoguce je pojasniti ove uslove u kojima se nalazi zemlja u smislu novog uredjenja svijeta.Zato da bismo mogli spominjati o postojanju ovog uredjenja potrebno je da stvori nova ravnoteza a nasuprot tome u danasnjici u prvom planu je neuravnotezensot i samo je moguce govoriti o novoj svjetskoj neuredjenosti.

Gubitak clanova sindikalnog pokreta kao i slabljenje snage u posljednjoj cetvrtini stoljeca potisnulo je sindikate u nove potrage,ove potrage se ostvaruju kako na nacionalnom tako i na medjunarodnom planu.

Promjene u ovom stoljecu koje su se desile unutar ekonomskih granica,ponovno uredjivanje radnika nasuprot kapitala koji ne poznaje granice i snagu samo u nacionalnim granicama nije dovoljno za njihovu egzistenciju .Iz ovog razloga kao temeljna potreba namece se uredjivanje na medjunarodnom nivou.

Sindikati koji se nalaze u evroazijskim zemljama da bi se zastitili od negativnih uticaja dogadjaja kao sto su ‘neuredjenosti novog svijeta’ i ‘globalnog slobodnog kretanja kapitala’ osjecaju potrebu za novu regionalnu snagu.Da bi stvorili jednu ovaku globalnu snagu sindikati sa evroazijskog podrucja ujedinjavajuci se donijeli su odluku o osnivanju EVROAZIJSKE FEDERACIJE RADNIKA PREHRANE.POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA I TURIZMA.

Prihvaceno je kao princip federacije ostvarenje partnerstva sa svim prisutnim medjunarodnşm organizacijama,postajanje jednim dijelom svjetskog sindikalnog pokreta bez obzira na bilo kakvu politiku,boju,rasu i vjeru.Kao temeljni princip prihvaceno je davanje prvenstva interesima radnika umjesto nacinalnih i regionalnih interesa.Prihvaceno je za cilj federacije prihvatanje razlicitosti na ovom porucju kao odraz bogatstva kao i izgradnja mira i prijateljstva.

Igranje aktivne uloge u organizovanju sindikata federacije i u borbi kolektivnih poslovnih ugovora,planira se dovodjenje sindikalnog pokreta u stanje jedne sile u sprovodjenju zajednicke strategije i principa usmjerenih na medjunarodne kompanije na regionalnom nivou.

Za osnovu rada federacije uzima se zajednicka borba protiv organizacija kao sto su IMF,Svjetska banka,Svjetska trogovinska organizacija koje pokusavaju da predstave novo uredjenje eksploatacije koje ujedno i odbijaju.Planira se paralelno stavljanje pravila u medjunarodne ugovore koji stite kapital,obezbjedjivanje slobodnog kretanja radnika nasuprot slobodnog kretanja kapitala i stvaranje pravila koja ce kontrolisati kapital na globalnom nivou.

Cilj postojanja ove federacije je dobivanje snage sindikata koji su organizacija licne pomoci na mjesnom,nacionalnom i medjunarodnom nivou,povecavanje snage trgovanja,ostvarivanje regionalnog razvitka,ostvarivanje dominacije demokracije,postojanje najvaznijeg principa postivanja ljudskih prava kao i sprjecavanje nezaposlenosti.Kao osnova je prihvaceno i stvaranje poslovnih uvjeta koji dolikuju ljudskom ponosu,ocuvanje okoline,podrzavanje politika kontinuiranog razvoja i politika povecavanja zaposlenosti.

Da bi se ostvatili gore navedeni principi i ciljevi odluceno je osnivanje EVROAZIJSKE FEDERACIJE RADNIKA PREHRANE,POLOPRIVREDE,SUMARSTVA I TURIZMA 31.08.2007.
 Pocetna stranica 
Da li shvatate sindikalno organizovanje kao odraz potrebe?
 Da
 Ne
 Nemam pojma