Ara
Ime prezime
:
Drzava
E-mail Adresa
 
 
 


HISTORIJAT

KRATAK HISTORIJAT EVROAZIJSKE FEDERACIJE RADNIKA PREHRANE,POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA I TURIZMA

Kao rezultat prijateljskih odnosa izmedju predsjednika SUTKOZ sindikata iz Makedonije i Toleyis sindikata zapocetih u 2006-oj godini a na zelju predsjednika Zorana Georgijevskog o razvijanju regionalnog partnerstva nasuprot globalnom kapitalu tokom posjete Turskoj i iznosenju ideje o osnivanju Regionalne Zajednice Sindikata koja je pozitivno prihvacena od strane generalnog predjsednika Toleyis sindikata Cemail Bakındı-a izasla je i ideja o Evroazijskoj Federaciji.

Generalni predsjednik Toleyis sindikata Cemail Bakındı zamolio je od Zorana Georgijevskog da obavi potrebne radove u ovome smjeru u Balkanskim zemljama,a naveo je da ce sam obaviti potrebne radove u Azijskim zemljama.U partnerstvu izmedju generalnog predjsednika Tek-Gıda poslovnog sindikata Mustafa Turkel-a i generalnog predsjednika Toleyis sindikata Cemail Bakındı-om stupljeno je u kontakt sa Azijskim zemljama i kao rezultat rada predsjednika sindikata radnika prehrambene industrije i Azerbejdzanske Gradske Administracije Tofig Guliyev-a organizovale su se azijske zemlje.

Kao rezultat ovih dogadjaja u maju mjesecu 2007-e godine i u obavljenim inozemnim posjetama s ciljem procjene rada Zorana Georgijevskog i kao rezultat medjusobnih vidjenja u Makedoniji,Bosni i Hercegovini i Kosovu Cemail Bakındı je pozvao sve Balkanske zemlje i sve Azijske zemlje na vec obavljeni sastanak u Turskoj/İstanbul 31.08.2007 godine s ciljem zavrsavanja osnivanja Evroazijske Federacije.S pozivom iz Turske Suma-Posao,Zemljoradnja-Posao i Secer-Posao stvarajuci podlogu skladnu inozemnoj definiciji radnog odsijeka zapoceti su osnivacki radovi.

Na sastanku su iznesena misljenja na temu osnivanja Evroazijske Federacije radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma i sa deklaracijom koju su potpisale sve zemlje ucesnice 31.08.2007. godine donsena je odluka o osnivanju Federacije radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma.Pod liderstvom Turske sindikati koji se nalaze na Evorazijskoj geografiji nalazeci se na jednom mjestu u okviru zejednicke strategije i principa donijeli su odluku o osnivanju ove federacije.Na obavljenom sastanku s prikljuckom od 12 drzava iz Balkana i Azije na celu sa Turskom prikljucile su se sa Balkana Crna Gora,Kosovo,Bosna i Hercegovina,Srbija,Rumunija,Makedonija i iz Azijskih drzava Dzordzija,Ozbekistan,Azerbejdzan,Tadzikistan i Kirgizistan.Na ovom sastanku na kojemu je donesena odluka o osnivanju Federacije bili su predvodnici Sindikat radnika hotela,restorana,odmaralista Turske (TOLEYIS) i Sindikat pomocnih radnika duhana,alkohola,prehrane Turske (Tek-Gi

U svakodnevnici nove svjetske neuredjenosti,svakodnevici konstatnog gubljenja snage sindikalnog pokreta i svakodnevnici konstantnog porasta snage kapitala,nadleznici Toleyis sindikata i Tek Gida poslovnog sindikata misljenja su da uredjivanje na samo nacionalnom nivou je nedovoljno i da je podhitno obavezno ponovno uredjivanje na medjunarodnom nivou dolazeci na jedno mjesto obavili su potrebne radove Federacije.Pod predvodnistvom Turske obezbijedjeno je cinjenje prvog koraka u pravcu regionalnog partnerstva i Evroazijske Federacije.

Na osnivackom sastanku Federacije pocetni govor obavili su generalni predsjednik Toleyis sindikata Cemail Bakındı i generalni predsjednik Tek-gida poslovnog sindikata Mustafa Turkel.Mustafa Turkel je rekao da ce proizaci vazni rezultati sa partnerstvom i medjusobnom pomoci Evroazijske Federacije sa stanovista razvijanja medjudrzavnog partnerstva,uzajamnog pomaganja labora i sindikalne solidarnosti.Generalni predsjednik Toleyis sindikata Cemail Bakındı je naznacio da se izaslo na ovakav put iz potrebe stvaranja regionalnog partnerstva i u isto vrijeme da bi se mogli obavljati efikasniji radovi u svijetu koji se mijenja sa blizim partnertsvom protiv globalnog kapitala i rekao je da kapital ne poznaje granice u svijetu i da na ovakvom stupnju sa partnerstvom civilnih drustvenih organizacija se treba uloziti napor da i labor izadje kao globalna snaga nasuprot kapitala i izmedju ostalog naveo da ce ova organizacija doprinijeti svjetskom miru.

Sastanku na kojem je donesena odluka o osnivanju Federacije prikljucio se i predsjednik Turk-İs konfederacije Salih Kilic i obavio jedan smisaoni govor.Salih Kiliç je naveo da je uslov da nasuprot globalizacije kapitala se mora globalizovati i labor ,da globalizacija predstvlja prijetnju drzavi naciji i da demolizira socijalnu drzavu.Naveo je da je potrebno da se ovaj proces globalizacije ne shvati kao stvar koja se razvija sama od sebe ,da Svjetska banka,IMF,Svjetske trgovinske organizacije se krecu u pravcu kontrolisanja licnih interesa kapitala i povecavanja aktivnosti kapitala.Naveo je da sindikalni pokret ne treba vidjeti ovaj proces u kojem se naslo kretanje radnika kao promjenu vremena,vec kao promjenu klime i da nasuprot ove promijenjene klime sindikalni pokret obavezno mora odrediti novo uredjenje i nove strategije,da mora shvatiti medjunarodnu solidarnost kao najjace oruzje i da mora postaviti nove forme organiziranja.

Pomocnik doc.dr. Sayim Yorgun je naznacio da osnivanje Evroazijske federacije predstavlja prelomnu tacku historije,da gledajuci sa stanovista svjetskih promjena postoje tri temeljna vala promjena,da je prvi val promjene poljoprivreda koja je stvorila poljoprivredno drustvo,drugi val promjene je industrija koja je stvorila uredjenje industrijskog svijeta,a da se danas nalazimo u trecem valu i da je ovaj val val informacija koji je stvorio informaciono drustvo.Izjavio je da da se sindikatski pokret rodio kao pokret radnika,ali da nije pokret koji samo misli na interese radnika vec u isto vrijeme predstavlja i pokret slobode covjecanstva.

Yorgun je rekao da na mjesnom i nacionalnom nivou nije moguce da budu uspjesni industrijski pokret zajedno sa pokretom radnika i da je pojam ujedinjavanja radnika izasao prije 150 godina,i jos prije nego sto su se pojavili nacionalni sindikati kao sto je sindikalni pokret nastao iz Evrope da je nastao i medjunarodni sindikalni pokret iz Evrope,ali da medjunarodni pokret sindikata koji ima globalni cilj i koji treba da sluzi covjecanstvu nije dospio do ovog cilja,kao razlog tome je naveo da sindikalni pokret nikada nije mogao izaci izvan interesa industrijaliziranih zemalja.

Naznacio je da medjunarodni sindikalni pokret ima tri vala,prvi val je val koji je nastao pojavom sindikata zajedno sa pokretom industrijalizacije,drugi val je val u kojemu se oblikovao sindikalni pokret zasnovan na uredjenju dvopolarnog svijeta,da je treci val visenacionalni sindikalni period i da se trenutno nalazimo u ovom valu.

U nastavku svog govora pomocnik doc.dr.Sayim Yorgun je iznio i ideje na temu na kojim temeljima se treba izgraditi sindikalni pokret i na koji nacin se treba organizovati.Izjavio je da je i ovdje potrebno spomenuti o cetiri temelja,kao prvi potrebu da se postavi visenacionalna sindikalna organizacija,da postoji potreba za okvirnim ugovorima radnog odsijeka na visenacionalnom nivou,regionalnim ugovorima i ugovorima na visenacionalnom nivou kao drugi temelj,da je treci temelj visenacionalni standardi rada i socijalna politika,da kao cetvrti temelj treba da bude solidarnost i partnertsvo.

Rekao je da se svijet nalazi u jednom novom nerudjenom stanju i da je ime ovog uredjenja ‘Nova svjetska neuredjenost’ i da ce se uspostaviti ravnoteza kada nasuprot globalnog kapitala uspostavimo globalni labor.Svoj govor je zavrsio rijecima da u podrucju u kojemu zivimo vlada siromastvo vec 150 godina,postoji rat,postoji nestasica,da se kradu izvori sa ovog podrucja,da se dovode u medjusobni sukob ljudi sa ovog podrucja,i ako ljudi koji ovdje zive kazu za ove geografske razlike ‘to je nase bogatstvo’ ‘mi cemo osloboditi ljude sa ovog podrucja’ federacija ce biti uspjesna,ali ako se se budu drzali nacionalnih politika i vjerskih ciljeva i budu trcali iza sitnih racuna ovaj pokret nece biti uspjesan.

Na obavljenom sastanku 31.08.2007. godine sa inicijativom sindikata Toleyis i Tek Gida koji pripadaju Turskoj poslovnoj konfederaciji i ucescem sindikata Suma-Posao,Poljoprivreda-Posao,Secer-Posao i drugih sindikata iz 11 drzava. na ovaj nacin je napravljen vazan korak za globalizaciju labora sa stanovista odredjivanja osnivanja,ciljeva i principa Evroazijske federacije radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma i stanovista stvaranja perspektive za buducnost

Sa prijavom u namjesnistvo 21.09.2007.godine i sticanjem formaliteta gradja organizacije Evroazijske Federacije; centar u Turskoj/Istanbul kao Azijsko regionalno predstavnistvo i predstavnistvo Balkanskog regiona.Predstavnistvo Balkanskog regiona se sastoji od dvije drzave i to Makedonije i Bosne i Hercegovine.Predstavnistvo Azijskog regiona se nalazi u Azerbejdzanu.U federaciju je uclanjenjo dvanaest drzava.Drzave sa sindikatima clanice federacije su iz Turske Tek-Gida Sindikat,Toleyis sindikat,Secer-Poslovni sindikat,Zemljoradnja-Poslovni sindikat i Sumarstvo-Poslovni sindikat,iz Makedonije Agro sindikat i Sutkoz sindikati,iz Bosne i Hercegovine Ppdivut sindikat,iz Azerbejdzana sindikat radnika prehrambene industrije i Azerbejdzanske gradske administracije,iz Dzordzije sindikat radnika poljoprivrede i prehrane,iz Rumunije Ceres sindikat,Agro Fratia federacija i Agro Starro sindikati,sa Kosova BSPK sindikat,iz Crne Gore sindikat konfederacije trgovinske unije Crne Gore i Trgovinska unija agrokulture,prehrambene i duhanske industrije Crne Gore,iz Srbije sindikat autonomne unije ugostiteljstva i turizma Srbije,iz Ozbekistana sindikat radnika poljoprivrede i prehrambene industrije,iz Tadzikistana sindikat radnika poljoprivrede i prehrambene industrije Tadzikistana,iz Kirgizistana sindikat radnika prehrambene industrije.

Odluceno je da se obavi prvi sastanak Vijeca predsjednika Evroazijske federacije u Rumuniji u mjesecu maju 2008.godine,a prvo Generalno vijece da se odrzi u Turskoj u augustu 2008.godine. Uzimajuci za princip okupljanje Vijeca predsjednika svake godine u drugoj drzavi i u Turskoj upravno Vijece Evroazijske Federacije radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma zajedno sa predsjednikom Evroazijske Federacije Cemail Bakındı-om,generalnim sekretarom Mehmet Karatas-om i pomocnikom generalnog sekretara Ali Celik-om u periodu od 28.10.2007-01.11.2007 posjetilo Bosnu i Hercegovinu i zajedno sa tamosnjim radnicima pod supervizorstvom pomocnika predsjednika Federacije Mehmeda Avdagica obavilo sastanke i medjusobni dijalog.Ponovno od strane Upravnog vijeca u periodu od 1-2 decembra 2007.godine organizovan je seminar za radnike Bosne i Hercegovine na koji ce se iz Turske prikljuciti pomocnik doc.dr.Sayim Yorgun i prof.dr.Berrin Ergin.Odluceno je da se ovaj seminar obavi u aprilu 2008.godine u glavnom gradu Srbije Beogradu.

 

 Pocetna stranica 
Da li shvatate sindikalno organizovanje kao odraz potrebe?
 Da
 Ne
 Nemam pojma