Ara
Ime prezime
:
Drzava
E-mail Adresa
 
 
 

PROPISI EVROAZIJSKE FEDERACIJE RADNIKA PREHRANE,POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA I TURIZMA.

CLAN 1 -:IME,SJEDISTE I ADRESA FEDERACIJE

a) Ime federacije je ‘EVROAZIJSKA FEDERACIJA RADNIKA PREHRANE, POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I TURIZMA. Skraceno ‘AGTIF’.

b)Adresa i sjediste federacije je Tekgıda –Generalno sjediste poslovnog sindikata na adresi Konaklar Sok. No:1 34330 4. Levent / İstanbul.O promjenama adrese uz uvjet da se obavijeste nadlezni organi nadlezno je Upravno vijece.

CLAN 2 - : CILJEVI I PRINCIPI FEDERACIJE

EVROAZIJSKA FEDERACIJA RADNIKA PREHRANE,POLJOPRIVREDE,SUMARSTVA I TURIZMA je medjunarodna organizacija sindikata radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma koja radi na izgradnji ljudskih prava,Sindikalne slobode i socijalne slobode.

Sindikati koji su clanovi Federacije pod uslovom da se pridrzavaju osnovnih principa Federacije slobodni su u obavljanju svojih aktivnosti prema svojim propisima.

Federacija ima za cilj da ostvari zajednicko organiziranje i kolektivnu nagodbu usmjerenu na kompanije koje imaju sjedista u vise od jedne zemlje Evroazijskog podrucja.Da bi se ostvario ovaj cilj sidikata clanica Federacije planira se razvijanje zajednickih strategija organiziranja.

Federacija,pravo na organiziranje,pravo na strajk koje obuhvata i vangranicne akcije,stanja krsenja prava kolektivnog uguvora objavljuje i pokrece medjunarodne pomoci da ove prekrsaje privede kraju.

Federacija je duzna bez obzira na jezik,rasu,boju koze,pol,politicko misljenje,filozofsko vjerovanje i vjeru da iznese na medjunarodnu platformu misljenja radnika koji rade u granama prehrane,poljporivrede,zemljoradnje,sumarstva i turizma o nacionalnim i medjunarodnim,socijalnim ekonomskim i politickim problemima.

Federacija nastoji da obezbijedi poslovnu sigurnost radnika,socijani i kulturni razvoj radnika u kooperaciji sa svim clanicama sindikatima i uzajamnoj pomoci s ciljem da radnici prehrane,poljporivrede,sumarstva i turizma dostignu nivo zivota koji dolikuje poslovima koje obavljaju i ljudskom ponosu.Federacija prihvata kao osnovnu ulogu prihvatanje radnika kao temeljne vrijednosti.

Borba Federacije sa stanovista socijalnog razvijanja radnika se odnosi na regionalni mir,slobodu i samoopredjeljenje.Federacija u svojim demokratskim nastojanjima s ciljem podsticanja i podrzavanja clanica sindikata nastojace da unisti sve vrste feudalne svijesti,vojni diktatorski rezim,socijalne i ekonomske razlike izmedju drzava koje se bore sa imperijalizmom i ekonomskom eksploatacijom,razlike izmedju industrijalizovanih zemalja i zemalja koje su u razvitku.

CLAN 3 - : NACIN RADA I CILJ FEDERACIJE

Federacija s namjerom da ostvari ciljeve ce nastojati da osnuje snazni regionalni sindikalni pokret koji ce na efikasan nacin moci predstavljati i unapredjivati interese radnika u okviru centralizacije kapitala na nacionalnom i svjetskom nivou i u okvirima ekonomskog udruzivanja

Federacija podrzava nastojanja da se postigne nivo zivota koji dolikuje ljudskom ponosu za sve radnike clanova sindikata i nastojanja demokratskog,ekonomskog i socijalnog razvijanja.Osnovna uloga Federacije je da izmedju sindikata i poslodavaca ili njihovih predstavnickih organizacija u kolektivnim poslovnim ugovorima obezbijedi socijalne sigurnosti radnika i kontinuirani razvoj.S ovim razlogom Federacija zahtijeva od clanica sindikata da obezbijedi za sve radnike neophodna,neprenosiva temeljna ljudska prava i slobode.

Federacija s jedne strane stiteci svoju nezavisnost a s druge strane ce u duhu zajednice saradjivati sa drugim medjunarodnim,nezavisnim,demokratskim organizacijama sindikata radnika u rjesavanju zajednickih problemima interesa.

CLAN 4 - : NADLEZNOSTI I AKTIVNOSTI FEDERACIJE

a) Podrzavati ili sprovoditi proces globalne nagodbe i organizacije na globalnom nivou usmjerenoj na kompanije koje imaju sjedista u vise od jedne drzave evroazijskog podrucja na svim mjestima a posebno u zemljama u razvoju i u zemljama koje se bore za produzivanje egzistencije radnih sindikata,aktivnosti organiziranja radnika prehrane,poljoprivrede ,sumarstva i turzima

b) Bavljenje sa svakodnevnim medjunarodnim sindikalnim,socijalnim i ekonomskim problemima koji se ticu radnika prehrane,poljpoprivrede,sumarstva i turizma

c) Razmjenjivati informacije i materijal s ciljem odredjivanja i utvrdjivanja primarnosti i programa i sprovodjenje koordiniranih radnji.

d) U ekonomskim i socijalnim neslaganjima obezbijediti duhovnu i materijanu podrsku clanicam sindikatima sa stanovista njihovih interesa i koristiti druge efikasne elemente uzajamnog pomaganja.

e) Kooperirati sa medjunarodnim radnim formacijama u zajednickim interesima

. f)Obezbijediti sprovodjenje medjunarodnih principa uz pomoc clanica sindikata.

S namjerom da se ostvare gore navedeni ciljevi Federacija ce osnovati fond solidarnosti

g) Federacija zajedno sa drugim clanicama medjunarodnih organizacija u smjeru interesa clanica obaljace radove.

CLAN 5 - : CLANSTVO U FEDERACIJI

a)Puno clanstvo: U Federaciju se mogu uclaniti sindikati prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma koji su osnovali radnici prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma osnovani na evroazijskom podrucju Sindikati koji se zele uclaniti u Federaciju s tim ciljem prijavljuju se pismeno Federaciji.Predsjednicko Vijece

b) Obzervacijsko clanstvo: Sindikati koji su se prijavili za clasnstvo a nisu trenutno primljeni nastavljaju svoje clanstvo u svojstvu clanice posmatraca.Nakon ostvarenja punog clanstva prestaju biti clanice u ulozi posmatraca.Clanice posmatraci nemaju pravo na glas.

CLAN 6 - : OSTAVKA IZ CLANSTVA

Moguce je podijeti ostavku iz Federacije pod uslovom da se prijava izvrsi prije isteka kalendarske godine u roku od 6 mjeseci.

CLAN 7 - : UKLANJANJE IZ CLANSTVA

a) Ako zakasni u placanju clanstva od dvije godine uprkos notifikaciji istog.

b)Clanica sindikat moze biti uklonjena iz Federacije ako se ne pridrzava principa i interesa Federacije odlukom Upravnog Vijeca Federacije.

Moze se uloziti zalba Generalnom Vijecu na odluku o uklanjaju iz Federacije.

CLAN 8 - : ZVANICNI ORGANI FEDERACIJE

1.Generalno Vijece Federacije

2.Predsjednicko Vijece

3.Upravno Vijece Federacije

4.Sekretarstvo Federacije

5.Disciplinsko Vijece Federacije

6.Kontrolno Vijece Federacije

CLAN 9 - : GENERALNO VIJECE FEDERACIJE

Generalno Vijece Federacije je najvisi organ kontrole i odluke organizacije.Generalno Vijece se pravi najkasnije jednom u cetiri godine.Mjesto,dan i sat gdje ce se praviti Generalno Vijece odreduje Upravno Vijece Federacije.

Dnevni red Generalnog Vijeca se dostavlja clanicama u roku od najmanje tri mjeseca.Pripreme Generalnog Vijeca se obavlja od strane Generalnog Sekretarstva.Izvjestaji i prijedlozi koji ce se podnijeti Generalnom Vijecu prije sastanka u roku od 3 mjeseca od strane Generalnog Sekretarstva dostavice se svim organizacijama clanicama. Organizacije clanice i Upravno Vijece su nadlezni za davanje prijedloga.

Generalno Vijece se sastoji od clanica sindikata Federacije predstavnika radnika prehrane,poljoprivrede,sumarstva i turizma.Svaki sindikat sam odredjuje i utvrdjuje broj predstavnika i pokriva njihove troskove.Predstavnik moze da predstavlja drugog predstavika koji pripada svojoj organizaciji. Svaka drzava se predstavlja na Generalnom Vijecu sa clanom clanica organizacije.Generalno Vijece se upravlja od strane Upravnog Vİjeca Federacije.

Svaka clanica organizacija koja placa godisnje clanstvo Federacije ima pravo na koristenje glasa na Generalnom Vijecu.Broj predstavnika koji ce koristiti glas se odredjuje prema kolicini placenog godisnjeg clanstva.

Na Generalnom Vijecu moze se raspravljati samo o temama koje su na dnevnom redu.Za 10% delegata koji pismeno ponude dodavanje novih clanaka dnevnom redu moze se donijeti odluka o prihvacanju istog.

S ciljem da se obezbijedi bolja priprema Generalnog Vijeca mogu se osnovati komisije od strane Upravnog Vijeca Federacije.U stvaranju komisija clanice se predstavljaju na pravedan nacin.Komisije mogu zapoceti sa radom prije pocetka rada Generalnog Vijeca.Konacna ratifikacija komisija pripada Generalnom Vijecu.

CLAN 10 - : BROJ PRISUTNIH ODLUCI GENERALNOG VIJECA

Odluke Generalnog Vijeca se donose iskljucivom vecinom.Zasebice da bi se promijenio osnovni propis potrebno je da se ostvari dvije trecine glasa.Generalni Predsjednik i Generalni Sekretar se takodje biraju iskljucivom vecinom.

CLAN 11 - : DUZNOSTI GENERALNOG VIJECA

Osnovne duznosti Generalnog Vijeca

a)Biranje Organa(Biranje Vijeca Predsjednika)

b)Promjena regulativa

c)Razmatranje prijedloga i izvjestaja

d)Prihvatanje budzeta Federacije

e)Donosenje odluke o ukidanju Federacije

f) Davanje nadleznosti Centralnom Upravnom Vijecu Federacije o kupoprodaji nepokretne i pokretne imovine

CLAN 12 - : VIJECE PREDSJEDNIKA

Vijece Predsjednika se sastoji od Generalnog Predsjednika clanica sindikata i Generalnih Sekretara.Vijece se okuplja najmanje dva puta godisnje.U slucajevima potrebe ovaj period sastanaka se moze povecati.

CLAN 13 - : DUZNOSTI VIJECA PREDSJEDNIKA

a)Federacija odredjuje generalnu politiku u vezi sa aktivnostima izmedju dva Generalna Vijeca.Izvjestaji pripremljeni od strane komisija obezbjedjuju tranziciju Generalnom Vijecu.

b) Osnovati komisije s ciljem istrazivanja razlicitih problema.

c) U slucajevima potrebe za mijenjanje propisa priprema prijedloge Generalnom Vijecu.

CLAN 14 -: UPRAVNO VIJECE

a) Upravno Vijece se bira od strane Generalnog Vijeca.Upravno Vijece se predstavlja sa ukupno ....... osoba koje cine Predsjednik,cetiri pomocnika Predsjednika,Sekretar Pomocnika Predsjednika,Pomocnik Sekretara i 7 clanova.

b)Clanice organizacije sprovode istrazivanja u cilju unapredjivanja socijalno-ekonomskih i socijalno-kulturnih gradjevina,organizira organizovanje i sprovodjenje procesa kolektivnih poslovnih ugovora na regionalnom nivou.Obavlja radove usmjerene na odredjivanje socijalnih politika na regionalnom nivou.

c)Priprema projekte za clanice organizacije u vezi sa sindikalnim,kulturnim,folklornim i sportskim temama i da bi iste sprovela u djelo obavlja radove.

d) Upravno Vijece je nadlezno da po potrebi kupuje pokretnu i nepokretnu imovinu,stice dobra,uzima pod kiriju istu i prodaje ili daje pod kiriju nepotrebnu imovinu.

e) Sprovodi odluke donesene od strane Generalnog Vİjeca i aktivnosti odredjene od strane Vijeca Predsjednika,donosi finansijske i upravne odluke u smjeru organizacije uprave.

f)Federacija pocinje sa radom nakon sto stekne legalitet pripremajuci amblem i pecat koji ce predstavljati Evroazijsku Federaciju Radnika Prehrane,Poljoprivrede,Sumarstva i Turizma i otvaranjem bankovnog racuna.

CLAN 15 - : SEKRETARSTVO FEDERACIJE

Sekretarstvo Federacije se sastoji od Generalnih Pomocnika Sekretara zajedno sa osobljem koje ce sprovoditi potrebne poslove.Generalno Sekretarstvo je odgovorno za sprovodjenje odluka donesenih od strane Federacije.Uvijek drzi interese Federacije u prvom planu i nastoji da predstavlja Federaciju na najbolji moguci nacin.Generalni Sekretar sprovodi radove u skladu sa finansijskim i upravnim odlukama koje je donijelo Upravno Vijece.

CLAN 16 - : VIJECE ZA KONTROLU

Od strane Vijeca Predsjednika izabrace se inspekcija od sedam osoba koje nisu clanovi Upravnog Vijeca Federacije,staviti ce se na odobrenje Generalnog Vijeca.Ovo Vijece svake godine istrazivajuci racune Izvrsnog Vijeca donosi odluku i stavlja na odobrenje Generalnog Vijeca istu.

CLAN 178- : REGIONALNI BIROI

U zemljama u kojima postoji vise od jedne organizacije a te drzave su clanice Federacije i u podrucjima gdje se za to osjeca potreba mogu se osnovati regionalni biroi od strane Upravnog Vijeca Federacije.Principe rada ovih biroa odredjuje Upravno Vijece Federacije.

Troskove spomenutih komisija pokriva relevantna drzava ili regionalna organizacija.

CLAN 18 - : PRIHODI FEDERACIJE

a)Godisnja clanarina koja se uzima od clanica sindikata.İznos clanarine clanova odredjuje se uzimajuci u obzir finansijsko stanje clanica sindikata od strane Izvrsnog Vijeca i godisnji iznos je 0.25 - 0.50 americkih dolara.

b)Prihodi od imovine,prenosenje vrijednosti imovine,zarada stecena od prenosa i prodaja

  • Volonterska pomoc

e)Prihodi ostvareni od raznoraznih aktivnosti.

CLAN 19 - : CLANARINA CLANSTVA

Clanarina clanstva se placa svake godine u prvoj polovini godine i to prema principu broja clanova iz prosle godine.Kolicina koja ce biti uzeta za svaki clan sindikata clanice odredjuje Izvrsno Vijece Federacije kao iznos godisnje clanarine.

CLAN 20 - : TROSKOVI FEDERACIJE

Usvrhu ciljeva Federacije troskovi radova mogu se pokriti sa odlukom Upravnog Vijeca Federacije.

Mogu se praviti troskovi sa odlukom Upravnog Vijeca Federacije i na zahtjev clanica organizacije za organiziranje radova za obrazovanje,organizovanje,strajk i socijalno-kulturne radove .

Za organizaciju ovih aktivnosti ucinjeni putni troskovi mogu se pokriti sa odlukom Upravnog Vijeca.

CLAN 21 - : UKIDANJE FEDERACIJE

Odluku o ukidanju Federacije moze donijeti jedino Generalno Vijece.Da bi se donijela odluka o ukidanju potrebno je da se ostvari dvije trecine vecine.Odluku o nacinu na koji ce se trositi prikupljeni fondovi ponovo se odredjuje od strane Generalnog Vijeca.

CLAN 22 - : IMPLEMENTACIJA

Ovi propisi ce stupiti na snagu cim Federacija stekne upravnu osobinu.

CLAN 23 - : CLANOVI OSNIVAC

TURSKA

TEKGIDA-İŞ

MUSTAFA TÜRKEL

GENERALNI PREDSJEDNIK

TOLEYİS

CEMAİL BAKINDI

GENEL BAŞKAN

GENERALNI PREDSJEDNIK

ŞEKER-İŞ

İSA GÖK

GENEL BAŞKAN

GENERALNI PREDSJEDNIK

TARIM-İŞ

BEDRETTİN KAYKAÇ

GENEL BAŞKAN

GENERALNI PREDSJEDNIK

ORMAN-İŞ

BİROL GÖK

GENEL BAŞKAN YARD.

POMOCNIK GENERALNOG PREDSJEDNIKA

MAKEDONYA

MAKEDONIJA

SUTKOZ

ZORAN GEORGİJEVSKİ

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

AGRO- SİNDİKAT

ZİVKO DANEVSKİ

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

BOSNA-HERSEK

BOSNA I HERCEGOVINA

Autonomous Trade Union Of

DR.MEHMET AVDAGİÇ

PRESIDENT

KOSOVA

KOSOVO

BSPK

HAXHİ ARİFİ

BAŞKAN

PREDSJEDNIK

ROMANYA

RUMUNIJA

AGRO-FRATIA

GEORGESCU IOAN

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

AGROSTARRO

NİCULAE STEFAN

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

CERES

Dr. Lunceanu Lucian 

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

KARADAĞ

CRNA GORA

Confederation of Trade Unions of Montenegro International Department

CEDE MİLİNİÇ

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

Food Agrıculture And Tobacco Industry On Montenegro

VESELİN IVANOVIC

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

SIRBİSTAN

SRBIJA

Autonomous Union of Catering and Tourism of Serbia

RADAN MİLANOVİC

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

AZERBAYCAN

AZERBEJDZAN

Azerbaycan Kent Tasarrufatı(Tarım) Ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

Agrıculture And Food Industry Workers’ Trade Unıon Of Azerbaıjan

TOFİG GULİYEV

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

GÜRCİSTAN

DZORDZIJA

Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

Sindikat radnika poljoprivrede i prehrambene industrije Dzordzije

URUMMELAŞVİLİ ROBERT GEORGİEVİÇ

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

ÖZBEKİSTAN

OZBEKISTAN

Özbekistan Tarım ve gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

Sindikat radnika poljoprivrede i prehrambene industrije Ozbekistana

ŞEMSİ İSAMBAYEV

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

TACİKİSTAN

TADZIKISTAN

Tacikistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası

Sindikat radnika poljoprivrede i prehrambene industrije Tadzikistana

MİRALİ SAFAROV

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

KIRGIZİSTAN

KIRGIZISTAN

Kırgizistan Gıda Sanayi İşçileri Sendikası

Sindikat radnika prehrambene industrije Kirgizistana

SAGYNBEK APSALİEV

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

 Pocetna stranica 
Da li shvatate sindikalno organizovanje kao odraz potrebe?
 Da
 Ne
 Nemam pojma