Ara
Ime prezime
:
Drzava
E-mail Adresa
 
 
 


CLANICE SINDIKATI
Türkiye Tütün Müskirat Gida ve Yardimci Isçileri Sendikasi
Türkiye Tütün Müskirat Gida ve Yardimci Isçileri Sendikasi
Predsjednik
:
Mustafa TÜRKEL
Adresa
:
Konaklar Mah. Konaklar Sok.No:1 4. Levent / ISTANBUL
Telefon
:
+90212 264 4996 / 97 / 98
Faks
:
+90212 278 9534
E-Mail
:
bilgi@tekgida.org.tr
Web
:
http://www.tekgida.org.tr
Objasnjenje : Tekgida-Is sindikat koja cini vazan dio pokreta radnika Turske osnovana je okupljajuci se zajedno sa 9 sindikata stvaranjem federacije 13 aprila 1952 godine.Tekgida-Is sindikat identitet i snagu uzima od borbene tradicije radnika duhanske i prehrambene industrije koji su usli u proces organizacije od druge polovice XIX vijeka.Zahvaljujuci ovoj tradiciji nas sindikat je nastavio da neprekidno obavlja svoje aktivnosti tokom polovine vijeka protekle sa revolucijama,krizama i drustvenim previranjima i uvijek je bio sposoban da se oglasi u ime radnicke skupine koju predstavlja.13 aprila 1952 godine osnovana federacije 23-24 avgusta 1952 godine u Istanbulu je obavila prvo generalno vijece.

Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri Isçileri Sendikasi
Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri Isçileri Sendikasi
Predsjednik
:
Cemail Bakindi
Adresa
:
Inebey Mh. Küçük Langa Cad. Bilir Is Merkezi No.16/18 Kat:3 34300 Aksaray / ISTANBUL
Telefon
:
+90212 530 73 82
Faks
:
+90212 530 72 99
E-Mail
:
toleyis@toleyis.org.tr
Web
:
www.toleyis.org.tr
Objasnjenje : Nije slucajnost da se u nasoj zemlji izmedju ostalih koji se bave aktivnostima prvog sindikalnog organiziranja nalaze zaposlenici iz nase radne grane.Zato sto su uvjeti u kojima su se nalazili radnici nase grane ucinili obaveznom sindikalnu borbu.Prvi sindikat koji je bio osnovan 1948 godine je bio sindikat radnika Istanbul hotela i restorana. 16 marta 1951 godine prva federacija pod skracenim imenom ‘TOLEYIS’ je zapocela sa sprovodjenjem svojih aktivnosti. Kao reakciju na prikljucivanje Oleyis-a koji je vezan za TURK-IS-om DISK-u od strane uprave predsjednik odsijeka za Ege podrucje Bakindi Džemail biva kaznjen sa otkazom i zeljelo se udovoljiti zeljama radnika. Prikljucivanjem Oleyis-a DISK-u i smjenjivanje Bakindi Džemail-a sa funkcije generalnog predsjednika radnici kao reakciju na to s ciljem da popune prazninu nastalu u ovoj radnoj grani 1. septembra 1977 godine u gradu Izmir osnivaju TOLEYIS sindikat.Ugradu Izmiru u kojem je osnovan TOLEYIS sindikat na 2. redovnom generalnom vijecu odrzanom 13.08.1981 godine prihvaceno je sa konsenzusom prikljucivanje TOLEYIS-a TOREYIS-u koji je vezan za Turk-Is.19 marta 1984 godine prikljucivanjem TURIZM-IS sindikata koji je bio aktivan u poslovnoj grani turizma,TOLEYIS-u ostvareno je sindikalno jedinstvo u poslovnoj grani.Na 6. redovnom generalnom vijecu Toleyis-a odrzanom 16-17 novembra za generalnog predsjednika izabran je Bakindi Džemail.

Predsjednik
:
Bedrettin Kaykaç
Adresa
:
Bankaci Sokak No.10 06700 Kocatepe / ANKARA
Telefon
:
(0312) 419 04 56 (6 Hat)
Faks
:
(0312) 419 38 47 - 419 31 13
E-Mail
:
genelmerkez@tarimis.org.tr
Web
:
www.tarimis.org.tr
Türkiye Orman Isçileri Sendikasi
Türkiye Orman Isçileri Sendikasi
Predsjednik
:
Baki YÜKSEL
Adresa
:
Özveren Sokak No: 19 Demirtepe / ANKARA
Telefon
:
+90 312 2291056 (pbx)
Faks
:
+90 312 2292115
E-Mail
:
ormanis@ormanis.org.tr
Web
:
http://www.ormanis.org.tr
Predsjednik
:
Isa Gök
Adresa
:
Karanfil Sok.No.59 Bakanliklar/ANKARA
Telefon
:
(0312) 418 42 73-74 , 417 84 23
Faks
:
(0312) 425 92 58
E-Mail
:
info@sekeris.org.tr
Web
:
www.sekeris.org.tr
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI, VODOPRIVREDI, UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI BOSNE I HERCEGOVINE
SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ I DUHANSKOJ INDUSTRIJI, VODOPRIVREDI, UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI BOSNE I HERCEGOVINE
Predsjednik
:
Dr Mehmed Avdagic
Adresa
:
Obala Kulina bana 1 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Telefon
:
00387/33/440034
Faks
:
00387/33/213720
E-Mail
:
ppdivut@bih.net.ba
Web
:
www.ppdivut.ba
Objasnjenje : Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini BiH osnovan je maja 1990. godine i djeluje u bosanskohercegovackom društvu vec preko sedamnaest godina. Sindikat PPDIVUT BiH pocelo je djelovati 1990. godine transformacijom sindikata koji je bio organizovan iskljucivo na teritorijalnom principu, a nastanak ovog sindikata datira još od 1907. – 1909. godine. Sadašnji rad i djelovanje ovog sindikata još uvjek je opterecen ogromnim problemima nastalim: a) kao posljedica rata i b) kao posljedica loše privatizacije i tranzicije sveukupnog društva u vremenu širenja globalizacije u kojem se država BiH nespremno ukljucuje u te tokove. Proteklo teško razdoblje, optereceno cetvorogodišnjm ratom i agresijom na BiH, zahtjevalo je izuzetne napore kako bi ova sindikalna organizacija opstala i odolila svim nedacama koje je donosilo nevideno ratno razaranje i poratni period, kada je valjalo okupljati clanstvo i graditi Sindikat na novim osnovama. Kadrovi PPDIVUT- a ni u tom periodu nisu klonuli. Naprotiv, našoj sindikalnoj porodici vec 96´. godine, uz radnike iz djelatnosti poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije i vodoprivrede, prikljucili su se i radnici zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu, kao i radnici dijela trgovine. Porodici PPDIVUT-a svakodnevno“ kucaju na vrata „ i zaposleni iz drugih djelatnosti, jer ih privlaci snaga i nacin naše sindikalne borbe u ovim teškim vremenima. Pošto smo sindikat Bosne i Hercegovine, PPDIVUT svoju aktivnost i organizaciju širi na na cijelom prostoru BiH i unatoc brojnim problemima u tom smislu, kao interesna organizacija radnika i zaposlenika u tome smo maksimalno uporni i istrajni. Danas u porodici PPDIVUT-a ima veliki broj sindikalnih organizacija, koje okupljaju preko 40% radnika zaposlenih u ovim granama. Nažalost još uvjek je prisutan veliki raskorak u masovnosti clanstva i njihovoj sposobnosti da materijalno podupiru svoju sindikalnu akciju, jer je, zbog izuzetno teških ekonomskih prilika u brojnim firmama i neredovnosti i izostajanja placa, tek jedna trecina njih u mogucnosti placati sindikalnu clanarinu. Unatoc takvim nedacama, mi ipak idemo naprijed, cvrsto zbijeni zajedno, jer „zajedno smo jaci“ – što se potvrdilo u brojnim sindikalnim akcijama i aktivnostima, a respektabilan smo cinilac i u izgradnji partnerskih odnosa sa vladama i poslodavcima. Bavimo se svim pitanjima iz domena sindikalnog djelovanja, a narocito jacanjem unutarnje organizacije, zaštitom prava clanova sindkata iz radnog odnosa i u procesu privatizacije, kolektivnim pregovaranjem i zakljucivanjem kolektivnih ugovora, izborima i unapredivanjem rada vijeca zaposlenika, izgradivanjem partnerskih odnosa sa socijalnim partnerima na ravnopravnim osnovama,ucešcem u donošenju zakona koji se odnose na radno- pravni status radnika, kao i zakona koji regulišu odnose iz oblasti koje pokriva ovaj sindikat, razvijanjem saradnje sa drugim sindikatima, asocijacijama, te edukacijom i informisanjem sindikalnog clanstva i sindikalnom strucnom izdavackom djelatnošcu. Kolektivno pregovaranje i izbor zaposlenickih vijeca ovaj sindikat koristi kao instrumente za ostvarivanje radnickih prava.Tako je do sada potpisano 70 pojedinacnih kolektivnih ugovora, što predstavlja znatno vecu ekonomsku i pravnu sigurnost clanovima ovoga sindikata. Sa svakim novim potpisanim kolektivnim ugovorom ova sigurnost se stalno uvecava. Isto tako, u ostvarivanju prava i interesa radnika ovaj sindikat je otvorio proces izbora zaposlenickih vijeca, cime je omogucio radnicima da participiraju u upravljanju iako nisu dionicari svojih privrednih društava u kojima rade. Cijeneci da mladi i žene imaju svoje specificne probleme koji zahtjevaju posebne aktivnosti,Samostalni sindikat PPDIVUT BiH prvi je sindikat u BiH koji je pocetkom 2000. godine formirao Sekciju žena i Sekciju mladih. Ove sekcije djeluju prema posebnim programskim dokumentima koja opredjeljuju njihove specificne aktivnosti. Clanovi smo svjetske sindikalne organizacije IUF – IUTA- IUL (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tabacco and Allied Workers´ Associations), kao i Evropske sindikalne organizacije EFFAT ( European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Turism sectors and allied branches), a odnedavno smo i jedan od osnivaca Euroazijske federacije sindikata koja je u Sarajevu uspostavila ured za Balkan, na celu kojeg je dr Mehmed Avdagic - izabrani potpredsjednik Federacije i sekretar za Balkan. Želimo da nas što bolje upoznate i da postanete dio naše porodice, ili da ostvarimo široku saradnju za koju smo otvoreni prema svim asocijacijama u procesu demokratizacije bosanskohercegovackog društva, kao i prema zainteresovanim medunarodnim sindikalnim i drugim organizacijama koje u tome mogu pomoci. PREDSJEDNIK dr Mehmed Avdagic

Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije
Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije
Predsjednik
:
Radan Milovanovic
Adresa
:
11000 Belgrade Decanska 14
Telefon
:
(+381) 11 3239-708
Faks
:
(+381) 11 3233-493
E-Mail
:
ugostiteljstvo@sindikat.org.yu
Web
:
http://www.susts.org
Objasnjenje : Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije sa sedištem u Beogradu u ul. Decanska br. 14, nastao je, i organizovao se iz Sindikata uslužnih delatnosti Srbije januara meseca 1991. godine pod nazivom: Sindikat radnika ugostiteljstva i turizma Srbije. Godine 2002. Sindikat radnika ugostiteljstva i turizma Srbije, u organizacionom smislu prerastao je u Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, pod ovim nazivom registrovan je kod nadležnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije, zajedno sa drugim Samostalnim sindikatima u Republici organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije u kome samostalni sindikati Srbije na jedinstvenim programskim osnovama i ciljevima dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije, ostvaruju i štite materijalna i socijalna prava svojih clanova. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je samostalna, interesna organizacija zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu Srbije, koja ostvaruje, štiti i angažuje se na unapredenju radnih, ekonomskih, socijalnih, materijalnih i profesionalnih interesa i prava svojih clanova. Samostalni sindikat, je jedinstvena i nestranacka organizacija u koju se organizuju sindikalne organizacije radi samostalnog izjašnjavanja, ostvarivnja i zaštite specificnih i posebnih interesa clanstva Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije. Sindikalna organizacija organizovana kod poslodavca je osnovni oblik organizovanja clanstva u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je nezavistan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavca, organe vlasti, politicke partije i stranke. Osnove delovanja Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije jesu: program, statut, ustav, zakoni, kolektivni ugovor i ratifikovane Medunarodne konvencije koje se odnose na rad i radne odnose, kao i prava clanstva. Sindikat ima svojstvo pravnog lica, svoje ambleme, pecate, pravna i organizaciona dokumenta. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije punopravni je clan Svetske federacije radnika hotelijerstva i srodnih delatnosti „ FEMTAA“- Brisel. Organi Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije su : 1. Skupština, kao najviši organ Sindikata 2. republicki odbor 3. nadzorni odbor 4. statutarna komisija Pored Sindikalne organizacije kao osnovnog oblika organizovanja clanstva u Samostalnom sindikatu ugostiteljstva i turizma Srbije, samostalni sindikat formira ili organizuje organe za teritorije gradova, više opština, kao i pokrajina u skladu sa interesima i zahtevima clanova Sindikata sa odredene teritorije. Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Srbije je reprezentativan sindikat u grani ugostiteljstva i turizma Srbije.

NEZAVISNI SINDIKAT AGROKOMPLEKS KOSOVA
NEZAVISNI SINDIKAT AGROKOMPLEKS KOSOVA
Predsjednik
:
Haxhi Arifi
Adresa
:
Str, Nera Tereze 35, 10 000 Prishtina. Kosova
Telefon
:
+387 (0) 38 229 838
Faks
:
+387 (0) 38 229 838
E-Mail
:
bspk@etuc.org
Web
:
Objasnjenje : Clanstvo: 5.500 clanova. Nezavisni sindikat Agrokompleks, je sindikat koji predstavlja radnike u poljoprivredi i srodnim djelatnostima. Osnovan je 6.maja 1990. godine i povezan je sa Unijom nezavisnih sindikata Kosova ( BSPK). Uspostavljena je dobra saradnja sa IUF( Internacionalni Sindikatom Prehrane, Poljoprivrede, Hotelijerstva, Restorana, Ugostiteljstva, Duhana i Srodnih radnickih udruženja ) Ženeva. Od UNMIK i svih medunarodnih organizacija je traženo da prihvate priznanje Nezavisne Unije sindikata Agrokopmleks Kosovo i pruže im podršku potrebnu da riješe pitanja pravnog identiteta Kosova.

AGRO-FRATIA
AGRO-FRATIA
Predsjednik
:
GEORGESCU IOAN
Adresa
:
No:2 Metalurdistilor Str. B1.52 SC.B., Ap:24 Ploiesti, Prahova Conty
Telefon
:
(+0040) 0 244 540 318
Faks
:
(+0040) 0 344 814 124
E-Mail
:
ianos@k.ro
Web
:
Objasnjenje : Puni naziv je Nacionalna Federacija poljoprivredne i prehrambene industrije i srodnih djelatnosti AGRO-FRATIA. Nacionalna Federacija AGRO-FRATIA je osnovana 1991. godine. Osnovni principi njegove strukture i postupka vrijede cak i do danas: jedinstvenost u aktivnostima sindikata, demokracija, solidarnost, sloboda izražavanja i mišljenja, demokratski izbori. Znacenje aktivnosti: pregovaranje, posredovanje, mirenje, arbitraža, -Vlada, Parlamentarna interpelacija itd. – peticija, protesti, sastanci, štrajkovi- nagovještaj državnih tijela i medunarodnih organizacija u Nacionalnoj Federaciji AGRO-FRATIA, mogu biti u direktnoj bliskoj vezi sa sindikatima i radnicima. Kongres, koji zasjeda jednom u pet godina, bira operativni biro sastavljen od predsjednika, tri podpredsjednika i generalnog sekretara. Nacionalna Federacija AGRO-FRATIA pregovara i potpisuje granske kolektivne ugovore. Sadrži strategije po podrucjima, otvorene nacionalne i inernacionalne projekte, podrške spajanju sindikalnih kretanja i borbi za profesionalan rad sindikata.

Sindikat ugostiteljstva i turizma Crne Gore
Sindikat ugostiteljstva i turizma Crne Gore
Predsjednik
:
Cede Milinic
Adresa
:
Novaka Miloseva 29/1 81000 Podgorica Montenegro
Telefon
:
00382/81/230547
Faks
:
00382/81/230499
E-Mail
:
rajscg@cg.yu
Web
:
Objasnjenje : osnovan 1988, clan IUF od 2004 ima 12.000 clanova, od kojih 85% redovno placaju clanarinu. predsjednica gda. Cede Milinic, izabrana na Kongresu Sindikata turizma i ugostiteljstva 2006. godine. Nacionalni kolektivni ugovor je potpisan 2004. godine, a ubrzo potom potpisani su i granski kolektivni ugovori. Kolektivni ugovori na nivou preduzeca u ovom granskom sindikatu su potpisani u 90% preduzeca i završeni su za nepunu godinu dana. Sindikat je uz pomoc IUF organizovao seminare na teme:Sociljalni dijalog i kolektivno pregovaranje, kolektivni pregovaranje i uloga sindikata u tranzicionim procesima, kolektivni pregovaranje i tripartizam. Seminari su održani u Sindikalnoj školi u Kotoru. Veliki se napore cine u organizovanju sindikalnog clanstva u malim privatnim preduzecima koji su karakteristicni za ovaj sektor. Što se tice zakonodavstva u Crnoj Gori su pitanja iz rada uredena Zakonom o radu, Zakonom o štrajku, i Zakonom o penzijskom osiguranju. Da napomenemo u Crnoj Gori je u toku donošenje novog Ustava pa ce i mnogi zakoni biti izmjenjeni i prilagodeni novom Ustavu. Socijalni dijalog u Crnoj Gori se sprovodi na tripartitnoj osnovi, gdje su pored Sindikata ukljuceni i predstavnici Vlade i Unije poslodavaca i to na lokalnom, granskom i državnom nivou. Odlukom iz 2006. godine u Crnoj Gori je obrazovan Ekonomsko socijalni savjet, cije se potpuno funkcionisanje ocekuje nakon donošenja novog Ustava. Treba napomenuti i da su i poljoprivreda i turizam strateške grane privrednog razvoja Crne Gore.

SINDIKAT POLJOPRIVREDE, DUVANSKE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE CRNE GORE
SINDIKAT POLJOPRIVREDE, DUVANSKE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE CRNE GORE
Predsjednik
:
Veselin Ivanovic
Adresa
:
Novaka Miloseva 29/1 81000 Podgorica Montenegro
Telefon
:
00382/81/230431
Faks
:
00382/81/231147
E-Mail
:
rajscg@cg.yu
Web
:
Objasnjenje : osnovan 1988, clan IUF od 2004 godine, broji 1800 clanova, predsjednik Veselin Ivanovic, izabran na Kongresu sindikata radnika poljoprivrede, duvanske i prehrambene industrije Crne Gore, održanom u Podgorici, marta 2007. godine. Nacionalni kolektivni ugovor je potpisan 2004 godine, a ubrzo potom potpisani su i granski kolektivni ugovori. Kolektivni ugovori na nivou preduzeca u ovom granskom sindikatu su potpisani u 80% preduzeca. Da napomenemo, ovaj sindikat je kao i mnogi drugi sindikati industrijskih grana pretrpio znacajan pad clanstva u peridu tranzicije privrede u Crnoj Gori. Veliki broj kompanija se našao u nezavidnom položaju, od znatnog smanjivanja broja zaposlenih do bankrotstva. Sindikat je uz pomoc IUF organizovao seminare na teme: Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, kolektivno pregovaranje i uloga sindikata u tranzicionim procesima, kolektivno pregovaranje i tripartizam. Seminari su održani u Sindikalnoj školi SSCG u Kotoru.

Predsjednik
:
GELA DZABILASHVILI
Adresa
:
Gürcistan, Tiblisi Vaja Psavela, 43/1
Telefon
:
00995324025
Faks
:
E-Mail
:
alfgeorgia@mail.ru
Web
:
 Pocetna stranica 
Da li shvatate sindikalno organizovanje kao odraz potrebe?
 Da
 Ne
 Nemam pojma