Ara
Ad Soyad
:
Ülke
E-Posta Adresiniz
 
 
 

FEDERASYONUN KURULUŞ BİLDİRGESİ

Sermayenin küresel düzeyde serbest dolaşımı var olan dengeleri ve kuralları temelden sarsmış, kuralların sermaye lehine değiştirildiği bir süreç başlatmıştır. Dünyanın içinde bulunduğu bu şartları yeni bir dünya düzeni olarak açıklamak mümkün değildir. Çünkü bir düzenin varlığından söz edebilmek için yeni bir dengenin kurulmuş olması gerekir oysa günümüzde dengesizlik ön plandadır ve ancak yeni dünya düzensizliğinden bahsetmek mümkündür.

Sendikal hareketin geçen yüzyılın son çeyreğinde üye ve güç kaybına uğraması sendikaları yeni arayışlara itmiş, bu arayışlar gerek ulusal gerekse uluslarüstü düzeyde gerçekleştirilmektedir.

Bu yüzyılda ekonomik sınırlarda ortaya çıkan değişim, sermayenin sınır ve kural tanımaz gücü karşısında işçilerin sadece ulusal sınırlar içinde yeniden yapılanarak var olmalarını mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle uluslararası düzeyde de yeniden yapılanma temel ihtiyaç haline gelmiştir.

Avrasya ülkelerinde yer alan sendikalar “yeni dünya düzensizliği” ve “sermayenin küresel serbest dolaşımı” gibi olguların olumsuz etkilerine karşı kendilerini korumak için yeni bir bölgesel güce ihtiyaç duymaktadır. Bu yeni bölgesel gücü oluşturmak üzere, Avrasya coğrafyasında yer alan sendikalar bir araya gelerek AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYON’nunu kurma kararı almışlardır.

Federasyon mevcut tüm uluslararası örgütlerle işbirliğine girmeyi, dünya sendikal hareketinin bir parçası olmayı, hiçbir siyasi, ideolojik, renk, ırk, din ayrımı gözetmeden faaliyet göstermeyi ilke edinmiştir. Ulusal ve bölgesel menfaatler yerine işçilerin menfaatlerine öncelik vermeyi temel ilke kabul etmektedir. Bu coğrafyada yer alan farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, barışı ve kardeşliği tesis etmeyi amaç edinmektedir.

Federasyon sendikaların örgütlenmelerinde ve toplu iş sözleşmesi mücadelelerinde aktif rol üstlenmeyi, çok uluslu şirketlere yönelik bölge düzeyinde ortak strateji ve ilkeler çerçevesinde sendikal hareketi güç haline getirmeyi hedeflemektedir.

Federasyon, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların yansıtmaya çalıştığı yeni sömürü düzeni reddettiği gibi, bu kuruluşlara karşı ortak mücadeleyi de esas almaktadır. Sermayeyi koruyan kurallara paralel kuralların uluslararası anlaşmalara konulması, sermayenin serbest dolaşımına karşı emeğin serbest dolaşımının sağlanması ve küresel düzeyde sermayeyi kontrol edecek kuralların oluşturulması ve uygulanması hedeflenmektedir.

Kendi kendine yardım örgütü olan sendikaların yerel, ulusal ve uluslarüstü düzeyde güç kazanması, pazarlık gücünün arttırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması, demokrasinin egemen kılınması, insan haklarına saygının en önemli ilke olması, işsizliğin önlenmesi için çaba göstermek bu federasyonun varlık sebebidir. İnsan onuruna yakışır iş şartlarının o luşturulması, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam artırıcı politikaların desteklenmesi esastır.

Yukarıda yer alan ilke, hedef ve amaçlara ulaşmak amacıyla AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYONU’nun kuruluşu 31.08.2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 Ana Sayfa  
Sendikal Örgütlenmeyi Ihtiyaç Olarak Görüyormusunuz ?
 Evet
 Hayir
 Fikrim yok