Ara
Ad Soyad
:
Ülke
E-Posta Adresiniz
 
 
 


TARİHÇE

AVRASYA GIDA,TARIM,ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYON TARİHÇESİ

2006 yılında Makedonya SUTKOZ Sendikası başkanı Zoran Georgijevski ile Toleyis Sendikası arasında başlayan dostluk ilişkileri sonucu Türkiye ziyaretinde başkan Zoran Georgijevski’nin global sermayeye karşı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini istemesi ve Bölge Sendikalar Birliği’nin kurulması fikrini ortaya atması Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı tarafından olumlu karşılanmış ve Avrasya Federasyonu fikri ortaya çıkmıştır.

Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, Zoran Georgijevski’den Balkan ülkelerinde bu fikir doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmasını rica etmiş,kendisinin de Asya ülkelerinde çalışma yapacağını belirtmiştir.Tek-Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı’nın işbirliği ile Asya ülkeleriyle temasa geçilmiş ve Azerbaycan Kent Tasarrufatı ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası Başkanı Tofig Guliyev’in çalışmaları sonucu Asya Ülkeleri örgütlenmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde 2007 yılının Mayıs ayında Zoran Georgijevski’nin yaptığı çalışmaları değerlendirmek üzere yapılan yurt dışı seyahatinde Cemail Bakındı Makedonya , Bosna ve Kosova’daki görüşmeler sonucu tüm Balkan ülkeleri ile Asya Ülkelerinin tamamını Avrasya Federasyonu kuruluşunu tamamlamak üzere 31.08.2007 tarihinde Türkiye/İstanbul’da yapılan toplantıya davet etmiştir. Türkiye’den Orman-İş , Tarım-İş ve Şeker-İş’in de davet edilmesiyle yurt dışındaki işkolu tanımına uygun bir zemin oluşturularak, kuruluş çalışmaları başlatılmıştır.

 Toplantıda Avrasya, Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu’nun kurulması hususunda görüşmeler yapılmış ve katılımcı ülkelerin tamamının imzaladığı deklarasyonla 31.08.2007 tarihinde Avrasya, Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu kurma kararı alınmıştır.Türkiye’nin önderliğinde Avrasya Coğrafyasında yer alan sendikalar bir araya gelerek ortak strateji ve ilkeler çerçevesinde bu federasyonu kurma kararı almışlardır. Balkanlar ve Asya’dan 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya başta Türkiye olmak üzere Balkanlardan Karadağ, Kosova, Saraybosna, Sırbistan, Romanya, Makedonya Asya Bölgesi’nden ise Gürcistan, Özbekistan, Azarbeycan, Tacikistan ve Kırgızistan katılmıştır.Federasyonun kuruluş kararının alındığı bu toplantıda önderliği Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası ( TOLEYİS) ve Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek-Gıda İş) yapmıştır.

Yeni dünya düzensizliğinin yaşandığı, sendikal hareketin giderek güç kaybına uğradığı ve sermayenin durmadan güç kazandığı günümüzde, artık ulusal yapılanmanın yetersiz kaldığını ve uluslararası düzeyde yeniden yapılanmanın ivedi bir şekilde gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu düşünen Toleyis Sendikası ve Tek-Gıda iş sendikası yetkilileri bir araya gelerek Federasyon çalışmalarını yürütmüşlerdir.Böylece Türkiye önderliğinde Avrasya Federasyonu ile bölgesel işbirliğinin ilk adımının atılması sağlanmıştır.

Federasyon kuruluş toplantısında açılış konuşmalarını Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı ve Tek-gıda İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türkel gerçekleştirmiştir. Metin Türkel; Avrasya Federasyonu ile işbirliği ve dayanışmanın ülkeler arasındaki işbirliğini, emek dayanışmasını ve sendikal dayanışmayı geliştirmesi açısından önemli sonuçlar doğuracağını söylemiştir. Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı ; bölgesel işbirliği yapma gerekliliği doğrultusunda aynı zamanda değişen dünyada global sermayeye karşı daha yakın işbirliği ile daha güçlü çalışmalar yapabilmek için böyle bir yola çıkıldığını belirtmiş, sermayenin dünyada sınır tanımadığını, bu aşamada sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile emeğin de sermaye karşısında global güç olarak çıkması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söylemiş ve bu kuruluşun dünyadaki barışa katkı sağlayacağını dile getirmiştir.

Federasyon kuruluşunun kararlaştırıldığı toplantıya, Türk-İş Konfederasyonu başkanı Salih Kılıç da katılmış ve anlamlı bir konuşma yapmıştır. Salih Kılıç; sermayenin küreselleşmesi karşısında mutlaka emeğin de küreselleşmesinin şart olduğunu, küreselleşmenin ulus devletleri tehdit ettiğini, sosyal devleti de tahrip ettiğini belirtmiştir.Bu küreselleşme sürecinin kendiliğinden gelişen bir hadise olarak görmemek gerektiğini, Dünya Bankası, İMF, Dünya Ticaret Örgütleri’nin kendi sermaye çıkarlarını kontrol etmek ve etkinliğini arttırmak doğrultusunda hareket ettiğini dile getirmiştir. Sendikal hareketin, emek hareketinin karşı karşıya kaldığı bu sürecin bir hava durumu değişikliği değil,bir iklim değişikliği olduğunu ve bu değişen iklime karşı mutlaka sendikal hareketin yeni yapılanma ve yeni stratejiler belirlemek, uluslararası dayanışmayı en güçlü silah olarak görüp, yeni örgütlenme biçimlerini ortaya koymak zorunda olduğunu belirtmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun Avrasya Federasyonun kuruluşu ile tarihin dönüm noktalarından birinin yaşandığını belirterek, dünyadaki değişime bakıldığın da üç temel değişim dalgasının var olduğunu, birinci değişim dalgasının tarım olduğunu ve tarım toplum düzenini ortaya çıkardığını, ikinci değişim dalgasının sanayi olduğunu ve sanayi toplum düzenini ortaya çıkardığını dile getirmiş, şu an ise üçüncü dalganın içerisinde olduğumuzu ve bu dalganın da bilgi dalgası olduğunu ve bilgi toplumunu doğurduğunu söylemiştir. Sendikacılık hareketinin bir işçi hareketi olarak doğduğunu, ama sadece işçilerin menfaatini düşünen bir hareket değil, aynı zamanda insanlığın özgürlük hareketi olduğunu dile getirmiştir.

Sanayileşme hareketi ile birlikte işçi hareketinin yerel ve ulusal düzeyde başarılı olmasının mümkün olmadığı ve işçiler birleşin kavramının 150 yıl önce ortaya atıldığını söyleyen Yorgun, daha ulusal sendikalar ortaya çıkmadan evvel nasıl sendikal hareket Avrupa’dan doğduysa, uluslararası sendikal hareketin de Avrupa’dan doğduğunu, ancak bu amacı küresel olan ve insanlığa hizmet etmesi gereken uluslararası sendikal hareketin bu amaca ulaşamadığını dile getirmiş, bunun nedeni olarak da uluslararası sendikal hareketin hiçbir zaman sanayileşmiş ülkelerin menfaatlerinin dışına çıkamamış olmasını göstermiştir.

Uluslararası sendikal hareketin 3 dalgası olduğunu, birinci dalganın ilk sanayileşme hareketiyle birlikte sendikaların ortaya çıktığı dalga olduğunu, ikinci dalganın iki kutuplu dünya düzenine dayalı olarak sendikal hareketin şekillendiği dalga olduğunu,üçüncü dalganın ise uluslar aşırı sendikal dönem olduğunu ve şimdi bu dalganın içerisinde olduğumuzu belirtmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun konuşmasına devam ederken, uluslararası sendikal hareketin hangi temeller üzerine inşa edilmesi ve nasıl örgütlenilmesi gerektiğine ilişkin fikirlerini beyan etmiştir. Burada da dörtlü bir temelden bahsedilmesi gerektiğini, birinci olarak uluslar aşırı sendikal örgütlenmenin ortaya konulması gerektiğini, uluslar aşırı düzeyde işkolu çerçeve sözleşmeleri, bölgesel sözleşmeler ve uluslar aşırı düzeyde sözleşmeler diye ifade edebileceğimiz ikinci bir temele ihtiyaç olduğunu, üçüncü temelin ise uluslar aşırı çalışma standartları ve sosyal politikalar olduğunu,dördüncü temel olarak dayanışma ve işbirliği olması gerektiğini dile getirmiştir.

Dünyanın yeni bir düzensizliğin içersinde olduğunu ve bu düzenin adının “Yeni Dünya Düzensizliği” olduğunu söyleyerek, küresel sermayenin karşısına küresel emeği oturttuğumuz an dengenin sağlanacağını ve düzenin kurulacağını söylemiştir. Yaşadığımız coğrafyada 150 yıldır yokluk olduğunu, savaş olduğunu, kıtlık olduğunu ve bu coğrafyanın kaynaklarının talan edildiğini, bu coğrafyanın insanlarının birbirlerine kırdırıldığını dile getirerek, burada oturanların bu coğrafyanın farklılıklarını , “bunlar bizim zenginliklerimizdir” diyerek , “biz bu coğrafyanın insanlarını özgürleştireceğiz” diyerek ortaya çıkarlar ise bu federasyonun başarılı olacağını, ancak ulusal politikalara, dini hedeflere takılırlarsa ve küçük hesaplar peşinde koşarlarsa bu hareketin başarılı olamayacağını vurgulayarak sözlerini bitirmiştir.

Böylelikle Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olan Toleyis ve Tek-Gıda İş’in girişimleriyle ve Orman-iş, Tarım İş , Şeker İş Sendikalarının ve diğer 11 ülkedeki sendikaların katılımlarıyla gerçekleştirilen Avrasya Gıda,Tarım,Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu’nun kuruluş,amaç ve ilkelerini belirlemek ve geleceğe perspektif yaratmak açısından 31.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen bu toplantı ile emeğin küreselleşmesine dair önemli bir adım atılmıştır.

21.09.2007 tarihinde Valiliğe yapılan başvuru ile resmiyet kazanan Avrasya Federasyonu’nun teşkilat yapısı ; merkez Türkiye/İstanbul olmak üzere Asya Bölge Temsilciliği ve Balkan Bölge Temsilciliği’nden oluşmaktadır.Balkan Bölge Temsilciliği Makedonya ve Saraybosna olmak üzere iki ülkeden oluşmaktadır.Asya Bölge temsilciliği ise Azerbaycan’da bulunmaktadadır. Federasyona on iki ülke üyedir. Türkiye’den Tek-Gıda İş Sendikası, Toleyis Sendikası,Şeker-İş Sendikası, Tarım- İş Sendikası ve Orman-İş Sendikası, Makedonya’dan Agro Sindikat ve Sutkoz Sendikaları, Saraybosna’dan Ppdivut Sendikası, Azerbaycan’dan Azerbaycan Kent Tasarrufu ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası, Gürcistan’dan Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası, Romanya’dan Ceres Sendikası, Agro Fratia Federation ve Agro Starro sendikaları, Kosova’dan BSPK Sendikası, Karadağ’dan Confederation of Trade Unions of Montenegro ve Trade Union of Agriculture, Food and Tobacco Industry Montenegro Sendikası, Sırbistan’dan Autonomous Union of Catering and Tourism of Serbia Sendikası, Özbekistan’dan Özbekistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası, Tacikistan’dan Tacikistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası, Kırgızistan’dan Kırgızistan Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası federasyona üye ülkeler ile sendikalarıdır.

 Ana Sayfa  
Sendikal Örgütlenmeyi Ihtiyaç Olarak Görüyormusunuz ?
 Evet
 Hayir
 Fikrim yok